Armatur & Elservice  
eio
Kundvagnen
PRODUKTER
OLJEFYLLDA ELEMENT
KONVEKTORER
DESIGNPANELER
FLÄKTRADIATOR
INFRAVÄRME / IR-VÄRME
FROSTVAKTER
HANDDUKSTORKAR
TERMOSTATER
VÄRMESTYRSYSTEM
VÄRMEKABEL
ÖVRIG VÄRME
VENTILATION
TILLBEHÖR

Magnetic
Vi har högsta
kreditvärdighet hos UC

Magnetic   
Magnetic

Klarna Checkout


Välja elradiator

Att välja rätt elradiator och utförande

Du som står inför radiatorbytet och känner dig lite osäker på utföranden, och vad man skall tänka på, bör absolut ta dig tid att läsa denna sida före ditt val. Det är rejält mycket läsning, det är vi medvetna om, men du får också kunskap om en del väsentligheter som kan vara bra att känna till. Du kan alltid kontakta butiken om du har fler frågor.

 Hämta de fyra viktiga punkterna med sammanställning.

Se även avsnittet frågor och svar som kompletterar ytterligare. 

 
Byta elradiatorer - En långsiktig energisparinvestering

Att byta ut de gamla elradiatorerna som kanske är både 25 och 35 år gamla ger förutom en bättre uppvärmning, klart minskad elkostnad för uppvärmningen av huset. Uppvärmningen brukar utgöra ca 60% av husets totala elkostnader!
Den moderna panelen nyttjar helt enkelt förbrukad energi effektivare, reglerar bättre, och "eldar inte för kråkorna" som de gamla i allmänhet gör.

Oljefylld eller "vanlig" elpanel

Konventionell genomströmningspanel

Den konventionella elradiatorn finns i princip i två olika utföranden, genomströmmande eller som täckt (helt sluten).

 I den genomströmmande passerar luften igenom uttag i panelen. Luften tas in nedtill och värms vid passagen för att lämna radiatorn via dess överkant.

Denna typ av panel ger även en viss
värme via frontpanelen till omgivande luft.

Heltäckt / sluten panel
Heltäckta paneler, som ex.vis LVI'sger värme endast via den direkta strålningseffekten till omgivande luft. Anledningen till en helkapslad konstruktion kan vara rent design/material-mässiga, eller att radiatorn måste uppfylla vissa kriterier för den miljö den skall monteras i.

Panelens front blir varmare än den genomströmmande typen, och panelen är tillverkningsmässigt dyrare.

Genomströmmande paneler finner du under:
ADAX, NOBÖ, FRICO, DIMPLEX, NEWLEC
Täckta paneler finns under:
LVI.

--------------------------------------------------------------------------------

Oljefyllda radiatorer
Den oljefyllda panelen ger den vattenburna värmens fördelar rent miljömässigt, då inomhusklimatet anses bli bättre än med en konventionell elpanel. I allmänhet upplevs luften inte lika torr som med konvektorn. Om detta går dock åsikterna isär!

 Oljefyllda paneler har olja som cirkulerar i systemet, och i samband med elektronisk styrning, erhålls en jämn och behaglig temperatur på panelen som regleras väldigt exakt mot det inställda gradtalet, vilket mycket påminner om en vattenburen panel med ex.vis Danfoss-termostat. 

Den oljefyllda panelen med mjukvärmestyrning är en hel del dyrare än den vanliga elpanelen konstruktionsmässigt.

Är oljan farlig, och kan panelen börja läcka?
Både LVI och PAX har paneler är fyllda med ofarlig och miljö-säker olja, vanligen rapsolja.
Läckage förekommer sällan, mycket beroende på panelernas höga tillverkningskvalitet och materialtjocklek.
Läckage som förekommit på marknaden har oftast inträffat på paneler i extrema lågprisutföranden, beroende på tunn plåt och dåliga svetsar. Dessa återfinns oftast hos lågprisvaruhusen.

Vilket system skall man nu välja?

När man fick frågan i mitten av 90-talet blev svaret absolut oljan på grund av bl.a. mjukvärmeegenskapen som i princip alla konvektorpaneler helt saknade på den tiden.
I dag är det skillnad, eftersom de flesta konvektorer vi säljer har mjukvärmestyrning i kombination med en kraftigt förbättrad konstruktion. Vi kan se detta på förhållandet olja/konvektor som säljmässigt låg på 80/2,0 nu ligger på runt 50/50. Det man kan utläsa är alltså att fler väljer konvektorer i dag än förut.
De huvudsakliga skillnaderna kan sammanfattas som:

Oljefyllda:
● Ger den vattenburna radiatorns egenskaper
● Oljan magasinerar värmen
● Oljan innebär lite längre uppvärmningstid
● Större fysiskt format än genomstr. konvektor
● Anses ge ett behagligare inomhusklimat

Konvektorer:
● Mindre fysiskt format än oljefyllda paneler
● Värmer snabbare omgivande luft
● Lägre investeringskostnad än oljealternativet

Vad man nu skall välja är en ren fråga om tycke och smak, samt naturligtvis vad bytet får kosta. Den diskussion som finns om huruvida konvektorn ger torr luft eller inte är upp till var och en att bedöma. Mjukvärmestyrningen på konvektorerna har naturligtvis förbättrat saken. Om du inte tycker att det är något fel på din innemiljö i dag med de gamla panelerna, tycker vi att du kan bortse från denna aspekt i valet av paneler.

Normal eller lågtempererad panel

En normaltempererad panel håller i allmänhet max 90°C (när den "går för fullt") och en lågtempererad max 60°C på fronten.

 Vissa paneler är försedda med en möjlighet för anpassning till önskad maxtemperatur, vilket oftast görs med en bygling inuti termostaten (PAX) eller med en spak (LVI modell Yali C). 

Direktiv finns även för maxtemp i vissa miljöer. I barnstugor får endast lågtempererade 60-graderspaneler monteras. Samma gäller för "hygienrum" som innehåller bad och dusch. Allt enligt Boverkets rekommendationer.
Oljefyllda paneler finner du under: LVI och PAX.

Fläktradiatorer

Denna typ av panel är att betrakta som en genomströmmande, men den har en inbyggd fläkt som cirkulerar luften i rummet.
Tester har visat att dessa paneler ger en snabb uppvärmning.

Dessutom en jämnare värmefördelning mätt mellan golv och tak.
- Luften "roterar" i rummet.
Fläktarna är mycket tysta. På grund av sin konstruktion blir panelen lite djupare fysiskt.
Vi rekommenderar dock inte denna panel i ex.vis sovrum då den inte är helt ljudlös.

Panelerna finns under: PYROX, EVECO, DIMPLEX (braskamin).

Effektbehov / Paneldimensionering

Vare sig man skall "projektera nytt" eller byta ut gamla paneler kan det vara bra att känna till tumregler för effektbehovet.

Det kan alltid vara nyttigt att kontrollera den
paneldimensionering man skall till att byta ut.

Enklast är att i utrymmen med normal takhöjd (ca 2,5 m) utgå ifrån det antal m2 golvyta som uppmätts. Du behöver sedan:

I utrymmen med normalgod isolering 70-75W / m2
I utrymmen med mindre god isolering /* 90-100W / m2

Du kan även räkna på rums-volymen, bra vid stora takhöjder.
Normal=30W/m3

/* Mindre god isolering kan även vara ett kylande parti
altanvägg eller liknande, som man vet inte "håller tätt".

Centralstyrning av elradiatorerna

Ett system som delar in huset i värmezoner ger möjlighet till individuell reglering av panelerna i respektive zon. Exempelvis kan man göra sovrummen till en zon, som har lägre temp på natten, medan de andra zonerna styrs med andra värden.
Sänkningar på dagen, vid resor eller semester o.s.v.
En styrning kan spara en hel del elvärmekostnader om den nyttjas på rätt sätt! Exempel är Nobö Energy Control, Tego Reco Master och LVI Tempco Touch E3.


Termostaten - Panelens "hjärna".

Bimetalltermostat
Den klassiska termostaten, som ger det karaktäristiska "klicket" vid till och frånslag, och som med stigande ålder ändrar karaktär
och då reglerar sämre och sämre, vilket bidrar till onödigt hög elförbrukning.
Termostaten har en inbyggd hysteres på några grader, d.v.s. skillnaden mellan till och frånslag. Den skulle annars stå och "knäppa"
oavbrutet om till och frånslag var samma.
Hysteresen gör att när inställd temperatur har uppnåtts, ex.vis 20 grader, slår radiatorn ifrån och kopplas åter på när temperaturen sjunkit till ex.vis. 18 grader.


I exemplet ovan är hysteresen 2 grader.
Tyvärr är det vanligen just termostaten som gett upp på de gamla radiatorerna, oftast genom att hysteresen ökat till både 6 och 8 grader. Märks bland annat genom att rummet blir väldigt varmt, för att upplevas kallt innan panelen värmer igen. Ett annat fenomen är att panelen "rusar" och ej går att reglera.
Denna termostattyp ger också en sämre reglering och är "trög" i sitt arbetssätt, jämfört med elektroniska termostater.

I vissa "minipaneler" och frostvakter är däremot denna termostat fullt tillräcklig. Just därför att dessa oftast monteras i vad man kallar "sekundära utrymmen" som förråd, WC och liknande. Avancerad värmehållning är inte nödvändigt i dessa utrymmen.

Elektroniska termostater
Denna typ är oftast mycket exakt (0,2° C) och saknar till skillnad från bimetallen rörliga delar som kan utmattas av ålder. Detta gör även att termostaten är helt ljudlös.
.
Generellt kan man säga att det finns två olika typer.
Den som styr panelen med rena till och frånslag, samt mjukvärmeutförande.

Mjukvärmetypen är absolut att föredra då den "pulsar" panelen med ström, vilket ger en jämn och mjuk temperatur i rummet.
Panelen kallnar inte mellan cyklerna.
Självklart är också denna termostattyp dyrare än de enklare modellerna.

 

Vissa termostater har även nattsänkning inbyggd som under inställt intervall sänker rummets temperatur några grader under natten, eller har anslutning för yttre styrning
med flera finesser.
Pulsning, sänkningsfunktioner och liknande gör att dessa termostater är en egen liten elektronikhjärna som styr panelen på bästa möjliga sätt.
Vissa paneler tillåter dessutom byte till speciella termostatmoduler som ger nya funktioner som kan spara ytterligare el.
Exempel på detta är Nobö sparplugg, Adax bytbara termostater, Siemens Digi-Heat m.m.

De flesta märkespanelerna, både olja och konvektorer som vi säljer har i dag mjuk-värmetermostat. Termostaterna är normalt högerhängda.

Konvektorerna består av en veckad plåt på baksidan av radiatorn som väsentligt ökar radiatorns totala värmeavgivande yta och effektivitet till rumsluften.

Om konvektorplåtar
Konvektorer är en kostsam detalj hos de olika fabrikanterna vid tillverkningen av sina paneler. I princip kan man säga att dess mer "finveckad" konvektorplåten är ju dyrare är den att göra och fästa till panelen. Få veck ger en enklare konstruktion med få fäst- och svetspunkter till radiatorkroppen. Plåten måste svetsas i alla "dalar" till radiatorkärnan för att fungera effektivt!

När konvektorerna helt plockas bort får man en mycket billigare konstruktion som däremot inte har samma "bett" när det gäller värmeöverföringen. Kan kompenseras med att den fysiska storleken eller yttemperaturen ökas! Effektiviteten är dock alltid klart sämre.

När man vill tillverka en oljefylld lågpris-modell är det ofta som konvektorerna på panelens baksida får stryka på foten och försvinner, eller ersätts med en mycket enkelt utförd konvektorplåt. Detta kan givetvis påverka panelens effektivitet och därmed dess elförbrukning högst avsevärt.

Köpa kvalitet eller "billigt"

När man byter radiatorer skall man kunna förvänta sig att panelerna fungerar i ca 25-30 år, och dessutom ge god driftsekonomi. Prislappen kan ge en fingervisning om det förväntade utfallet!

En kvalitetspanel med ex.vis mjukvärme kostar därför en rejäl slant, jämfört med de paneler som dyker upp på olika lågpris-varuhus varje år. Man skall kanske inte förvänta sig några stordåd av exempelvis en oljefylld panel för 400 - 700 kr om man skall jämföra den med dyrare märkesprodukter. I allmänhet hittar du inte heller denna "billiga" panel" i en fackbutik eller hos din lokala elinstallatör av förklarliga skäl......

Lågprispanelen har ofta tunn plåt, sämre svetsfogar och kan vara fylld med miljö-mässigt skadlig olja, ofta kompletterat med en mycket simpel termostat.
Om man i stället för den enklare bimetall-
termostaten anger "elektronisk" behöver det inte betyda att termostaten är speciellt bra för den saken.

Som exempel brukar vi säga att man kan köpa en transistorradio för 49:- kr, men det finns även de som kostar 449:- kr. Visst är båda en transistorradio, men de har inte samma innehåll och funktion, även om båda kan vara snygga att se på utvändigt.

Här gäller det med andra ord att vara medveten om att ögat absolut INTE kan avgöra produktens kvalitet och funktion! Endast priset ger en liten fingervisning om saken.

Tyvärr är det billiga lågprispaneler som blir avgjort dyrast på lite sikt!
Det låga priset äts upp via elräkningen på grund av dålig effektivitet, hög elkonsumtion och kort livslängd. Ett byte till nya radiatorer skall definitivt märkas genom att kostnaden för husets eluppvärmning tydligt har minskat.

Får du sedan olja på vardagsrumsparketten är det inte kul.

Skulle man behöva någon reservdel om ett antal år, så står man kanske inför ett nytt dilemma. Svaren man då får kan vara:

- Vi säljer inte denna modell längre.
- Det här var ett parti om såldes 2004.
- Fabriken finns inte kvar längre.
- Vi har inga delar, fråga i någon elaffär.

Lösningen är då att köpa en ny efter kanske 5 år, med nya hål i väggen som följd, och en ytterst tveksam besparing, om någon alls.

På märkespanelen är det aldrig problem med garantin eller reservdelar. Funktion, kvalitet värmeekonomi ligger dessutom alltid i topp!

--------------------------------------------------------------------------------

Om du har fler frågor eller funderingar....

Välkommen in så skall vi hjälpa dig på bästa sätt med att föreslå en lösning för just dina behov. Du även se ca
30 olika elradiatorer på våra demoväggar i butiken. Troligen Sveriges största exponering på ett ställe!

Här kan du ladda ned vår framtagna sammanställning av de fyra viktigaste punkterna (längst upp på denna sida). Där finns all information du
behöver för att kunna välja ut radiatorer. På sidan två kan man sedan anteckna sina avlästa resultat. Du kan också scanna in resultatet och skicka den till elbutik@aeservice.se så hjälper vi till med valet av radiatorer.

Du kan ringa oss på telefon 08 - 580 366 00 

Använd gärna vårt frågeformulär via epost.

Avslutningsvis....

Texten du just läst är sammanställd efter ett mångårigt arbete med projektering, försäljning, montering och service av elradiatorer och kringutrustning av allehanda fabrikat. Vår målsättning är kort och gott att du skall få en bra beslutsgrund inför valet av paneltyp och utförande för just ditt uppvärmningsbehov.