Armatur & Elservice  
eio
Kundvagnen
PRODUKTER
OLJEFYLLDA ELEMENT
KONVEKTORER
DESIGNPANELER
FLÄKTRADIATOR
INFRAVÄRME / IR-VÄRME
FROSTVAKTER
HANDDUKSTORKAR
TERMOSTATER
VÄRMESTYRSYSTEM
VÄRMEKABEL
ÖVRIG VÄRME
VENTILATION
TILLBEHÖR

Magnetic   
Magnetic

Klarna Checkout


KÖPVILLKOR

Försäljning sker till privatperson, företag, förening, myndighet, kommun och juridisk person.
Vi ingår ej avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.Alla beställningar ska ske via vår hemsida.
Beställningar lagda på fax, email eller telefon godkännes ej om så inte har avtalats.
Kunden svarar själv för att adressuppgifter är korrekt ifyllda.
Vi förbehåller oss rätten att logga IP-nummer vid beställning,
alla personuppgifter skyddas av gällande personuppgiftslagar.
Vi sparar endast de uppgifter som krävs för att kunna fullfölja våra åtagande gällande dina beställningar
Du som kund kan upp till 3 gånger årligen ta del av och helt kostnadsfritt ändra de uppgifter vi har.

Viktigt om elmaterial.
De flesta av våra produkter för fast installation kräver installation av behörig fackman, för att nyttja garantin för sådan produkt kräver vi skriftlig bevis att produkten blivit installerad av fackman.  På eio.se och elsakerhetsverket.se kan man läsa mer om vad man själv får göra eller kontakta oss om du är osäker på vad som gäller.

Priser
Alla redovisade priser är vad varan verkligen kostar, och därmed inklusive moms. Vi tillämpar aldrig pris-angivelser utan moms på vår hemsida.

Beställningar via vår Webshop
Klarna Checkout gäller alla order via webbshopen, även de beställningar som angetts som hämt-gods via vår butik.När du beställer i Webshopen erhåller du automatiskt ett specifikt ordernummer på just din beställning. Ordernumret är också en klarsignal på att vi tagit emot beställningen. Detta ordernummer är också den referens som skall anges på inbetalningen av ordern.I samband med din beställning erhåller du också en faktura på ditt köp till den e-postadress som uppgavs i orderformuläret. Denna utgör bokföringsunderlag för dig som kund, och är även garantibeviset för de levererade produkterna.

Betalning med Klarna Checkout
Ni kan inte göra avdrag vid inbetalning, eftersom vi har ett annat företag som sköter faktureringen till oss. All slags återbetalning sker från oss. Ej heller kan eventuella avdrag förväntas överföras till annan order eller liknande, all hantering sker separat och kan inte beblandas. Det är viktigt att ni följer dessa rutiner så att fel kan undvikas! Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Checkout godkänner du våra användarvillkor och vår användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår nedan.

Klarna Checkout Användarvillkor
Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna AB:s (556737-0431, Norra stationsgatan 61, 113 43 Stockholm), "Klarna", villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas ("Villkoren").
I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Klarna Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området.
För att få använda Klarna Checkout måste du vara minst 15 år.

Identifiering, anpassning och riskbedömning
För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen förifylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

Betalning, avgifter
Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, 60 kr påminnelseavgift samt dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

När du slutför ett köp via Klarna Checkout träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har.

Användning, PIN-kod
Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna Checkout. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor.
Klarna Checkout erbjuder möjligheten att välja en personlig kod, s k PIN-kod. Denna PIN-kod är ett valfritt alternativ för dig som önskar ett extra skydd när du e-handlar.
Tänk på att inte välja en kod som har något samband med ditt eget personnummer, telefonnummer eller liknande, att inte avslöja koden för någon eller att anteckna koden på ett sådant sätt att utomstående kan anta att det avser en PIN-kod.

Försäkran
Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.
Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning.
Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk
Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

Personuppgifter
Klarna och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster. Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som Klarna behandlar:

1. Kontaktinformation - namn, adress, e-postadress, telefonnummer m m
2. Personnummer
3. Betalningsinformation - kortnummer, fakturainformation m m
4. Finansiell information - t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
5. Artikelinformation ? uppgifter avseende de köp du gör
6. Historisk information ? uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
7. Information om din dator/enhet - IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
8. Allmänt tillgänglig information på internet
 

Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Klarnas system. Om du tidigare har använt Klarna kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Klarna kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Klarna Checkout. Klarna kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Klarna kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Klarnas företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den ehandlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES-området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Klarna värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Klarna är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Se även Klarnas Privacy Statement för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Ytterligare information kan också erhållas genom att kontakta Klarna på personuppgiftsombud@klarna.com
Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.

Cookies
Klarna använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Klarnas webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Klarna använder cookies bl a i syfte att anpassa Klarna Checkout efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator. Se vidare Klarnas Information om cookies för närmare information om hur Klarna använder cookies.
Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av cookies.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister
Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar Klarna inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Klarna Checkout.
Klarna ansvarar inte heller för skada som uppkommit om kunden inte följt bestämmelserna om PIN-kod. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Uppsägning
Rätten för dig att använda Klarna Checkout kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp (obetalda fakturor, avgifter m m) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.

Klarna Checkout Användarvillkor 1.313 maj, 2013
Har ni fakturafrågor, ring 08-120 120 00.


Ange annan leveransadress än folkbokföringsadressen
Vill du ange en annan leveransadress än din folkbokföringsadress så ange denna i meddelandefältet. Adressen skall anges enligt följande:
Namn ( om annan än beställaren ), gatuadress, postnummer, ort samt telefonnummer för avisering.

Leveranser/ leveranstid

Leverans sker kostnadsfritt inom Sverige, men på några artiklar tillkommer tillsvidare frakt. Om så är fallet framkommer det med röd text under artikeln. leveranstiden är oftast dagen efter (vardag - vardag) det vi noterat betalning för ordern. Sändningen skall alltid kvitteras personligen av någon på mottagaradressen när chauffören levererar beställningen. Kontrollera noga alla förpackningar och se till att chauffören noterar eventuella skador på emballaget.

Vi har ingen möjlighet att styra vilken tid på dagen som leverans sker. Helgfria vardagar mellan 07:00 - 15:00 är de tider som åkerierna kör ut på. Telefonavisering anges i meddelanderaden.

Telefonavisering av din leverans
Chauffören kan telefonavisera leveransen (om du skall möta upp), då behöver ingen vara hemma och "vänta på bilen". Du anger vilket telefonnummer som önskas uppringt, samt hur lång framförhållning aviseringen skall ha, i rutan övrigt vid weborder. Avisering kan endast ske på själva utkörningsdagen.

Leveranser till vår butik.
Önskas leverans till vår butik, Vasavägen 104, 177 52, Järfälla så kan detta anges i meddelandefältet.
OBS! Vi ringer eller skickar SMS och meddelar dig samma dag som din beställning har levererats till vår butik och därmed finns för avhämtning.

Om något är restnoterat?
Observera att även om en vara är angiven som finns i lager så kan det inträffa att varan tillfälligt är slut. Detta brukar normalt sätt inträffa under senhöst/vinter,
men kan även förekomma under resten av året. 
Vi har normalt cirka 97% leveranssäkerhet på beställda lagervaror. Tyvärr kan saker ta slut, oftast för att tillverkaren inte hinner med att producera och leverera. Fattas något i din beställning kontaktar vi dig omgående, och vi försöker genast att lösa restnoteringen via alternativ leveranskanal. 

Vi kan alltid ge besked om när tillverkaren hinner leverera och vilket datum produkten skickas till dig.

 

Vi levererar endast inom Sverige.

 

Om jag undrar över något, vart vänder jag mig då?
Webshopen 
Telefon till butiken är 08 - 580 366 00. Tala då in ett kort meddelande så ringer vi upp dig, eller försök lite senare. Du kan även skicka ett mail på elbutik@aeservice.se .

Om jag behöver service på köpta produkter?
Eftersom vi inte bara är en "anonym nätbutik" kan du alltid komma in till, eller kontakta butiken, för frågor runt service eller funktion. Vi hanterar givetvis alla garantiåtaganden åt dig via vår verkstad eller tillver-karen på produkter vi levererat. Vi sköter det hela snabbt och effektivt, utan att du skall behöva ringa till olika grossister eller leverantörer och framföra dina anspråk i egen regi!

Ångerrätt Privatpersoner
Enligt distansköplagen har man alltid 14 dagars ångerrätt.
Varan skall vid åberopande av ångerrätten återsändas i väsentligen oförändrat skick.
Detta gäller även förpackning. Skadad förpackning, produkt eller liknande ersätts av kunden.
Om varan eller tjänsten har nyttjas, inkopplats eller installerats så upphör ångerrätten.
Varor som har personlig prägel, varor som riskerar att tappa sitt värde samt är av en viss typ av beskaffenhet omfattas inte av ångerrätten
Denna typ av produkter framgår informationen på i webshopen samt på din orderbekräftelse.
Vissa typer av radiatorer är exempel på produkter som inte alltid omfattas av ångerrätten.

Ångerrätten gälller inte heller för varor som är beställningsvaror som normalt inte lagerförs av oss.

Tänk på att du ansvarar för återtransporten.
Spara kvitto med WO-nummer!
Fraktkostnader, returavgifter (25%+195,00 + moms) och i vissa fall tullavgifter för returen står kunden själv för.
Varor som inte är lagerförda i Sverige utan måste beställas från Norge, Varor märkta " Beställningsvara ",
genererar en tullavgift samt fraktkostnad på minst 500 kronor samt 25% + 195 kronor + moms i returavgift. 

Återbetalning sker inom 30 dagar efter mottagandet av godset.
Återbetalning av hela varans värde, transporter och avgifter sker.
Endast returfrakten bekostas av kunden under tiden för ångerrätten.
Vid retur av delad order återbetalas varornas värde.
En retur där betalning skett via Klarna Faktura behöver vi se att Klarnas faktura är betald innan vi kan göra en återbetalning.

Kontakt oss för retur under ångerrätten.
kontakta oss på 08-58036600 alternativt elbutik@aeservice.se 

Ångerrätt/öppet köp företag
Tillämpas ej på företag utan vi hänvisar till köplagen.
Eventuellt kan återköp göras med returavdrag beroende på produktens art
Vänligen kontakta kundservice.

Reklamation/Garanti
Vid reklamation och garantiärende så kontakta alltid Armatur & Elservice innan varorna återsänds.
Vid reklamationer så står alltid vi för returfrakten
Garantier omfattar endast produktgaranti mot fabrikationsfel från respektive tillverkare.
Kostnader kring ev arbete för inkoppling, bortkoppling, stillestånd eller liknande omfattas ej av garantin.
Garantier på produkter som ska installeras elektriker utgår om inte kvitto, fakturakopia för installationen inte kan visas upp vid anmodan.

Ångerrätt och garanti behandlas på olika sätt
Komplett ifylld garantisedel ska alltid bifogas
Samma kontaktuppgifter som ovan gäller vid reklamationer.
Reklamationsrätt har man alltid i 3 år dock kan garantier skilja sig åt på olika produkter.
1-5 års garantitider är det vanliga.
Se bifogade garantihandlingar för respektive produkt.
1 års garanti om inget annat anges.

Manualer, installationsanvisningar
Flertalet av våra produkter kräver fackmannamässigt inkopplande, montering och saknar därmed manualer och monteringsanvisningar.
Detta gäller de produkter som ska installeras av behörig elektriker.